Spesialområder

Havbruk

Gjennom flere år har vi opparbeidet oss stor kompetanse innenfor havbruk, og har i dag en egen avdeling med dedikerte personer som kun jobber med dette. Dette gir deg som kunde en trygghet når det kommer til problemstillinger. Sammen med våre kunder har vi vært med på veksten, og er i dag en av de største leverandører på dette i vårt område. Vi har erfaring fra hele kjeden, og jobber i dag både med kunder innenfor hvitfisk, lakseoppdrett, samt utstyrsleverandører til industrien.

Vi har her hatt jobber i hele Nord-Norge, samt noe i Skottland.

  • Merdestrøm – Vi har utarbeidet vårt eget system til å forsyne merder med strøm. Vi har hatt stort fokus på selektivitet, som betyr at ved feil på en ting, skal det ikke berøre andre deler, noe som gjør det svært brukervennlig for akvateknikere. Systemet er også bygd opp for at akvatekniker skal kunne sette opp anlegget på egenhånd. Vi kan også være behjelpelig med dette der hvor det ønskes. Vårt system er gjennomprøvd med tanke på vær og vind, og vi har over 3 år nå levert betydelige mengder av dette.
  • Prosessanlegg – Vi har gjennom flere år vært med på å gjennomføre ombygginger av prosessanlegg, og har til tider også vært med på å drifte den elektriske kompetansen på et slikt anlegg. Tøffe miljø og harde fysiske forutsetninger stiller spesielle krav, dermed innehar vi god kompetanse med å tenke hygienisk design, kapslingsgrad på utstyr, og ikke minst feilsøk på slike linjer.
  • Settefiskanlegg
  • Matfisk – Foringsflåtene er hjertet på en oppdrettslokalitet. Vi har vært med på renoveringer av disse samt drift og vedlikehold. Vi har lang erfaring med feilsøk på foringsanlegg, generatorer og ensileringsanlegg.
  • Landstrøm – Landstrøm av foringsflåter kan først og fremst bidra til å redusere utslipp av klimagasser, men også kostnadsbespare forbruk av diesel. Vi er med på hele prosessen, og prosjekterer og leverer ditt landstrømsanlegg.
  • Servicebåter – Ingen båter er lagd for å ligge til kai, dette har vi forståelse for, og kjører i dag både Nord-Troms og Finnmark rundt i situasjoner hvor det skulle være elektriske problemer om bord. Vi sveiser i dag fiber og utbedrer kabler på ROV anlegg, samt generell feilsøk.

Generatoranlegg

I samarbeid med generatorleverandør Auto-maskin installerer vi komplette generator anlegg. Vi tar hele jobben innenfor elektrisk, mekanisk og rørmessige arbeider. Du kan forholder deg til en leverandør som har hovedfokus på å levere et driftsmessig anlegg. Vi kan levere generatorinstallasjoner helt i fra 2KVA – 2000KVA

Industri

Vi innehar stor kunnskap om industri, og setter oss raskt inn i problemstillinger. Skulle det gjelde ombygginger eller feilsøk har vi kompetansen som trengs for å bistå med dette. Vi har god kjennskap til PLS Anlegg og frekvensomformer/motoranlegg.

Delesalg

Vi har gode kontakter for reservedeler til havbruk, generator, og industri-installasjoner. Vi er vant til å bistå kunder i kritiske situasjoner hvor tid er lik penger grunnet produksjonsstans. I slike situasjoner griper vi inn og sjekker opp både originaldeler og alternativer. Vi har gode avtaler og betingelser på hurtig frakt og løser de fleste utfordringer.

Behov for bistand innen våre spesialområder?