Næring

Ramme/serviceavtaler

Ramme-/service- avtaler

Vi kan bistå din bedrift med alt fra prosjektering til utførelse. Med en service/rammeavtale med oss blir din bedrift sikret de beste vilkår når det kommer til responstid, priser og kvalitet. Vi legger stor vekt på en god kommunikasjon mot kunde for å finne den beste løsningen til hvert enkelt oppdrag. Vi jobber i dag tett med sentrale kunder på slike avtaler, og har lang erfaring med dette.

Elektroentrepriser

Elektro-entrepriser

Vi leverer komplett tilbud på større installasjoner. Vi har gjennomført prosjekter i hele Troms og Finnmark på dette, og jobber både mot entreprenører, private utbyggere og offentlige etater.

Vi har stått for leveranse av flere fagfelt og har tidligere levert følgende i våre kontrakter:

 • Elektroinstallasjoner
 • Prosjektering og tegning
 • Data-fiber anlegg
 • SD-anlegg/bygningsautomasjon
 • Jordingsanlegg
 • Generatoranlegg
 • Brann og innbrudds anlegg
 • Heis
 • Adgangskontroll
 • Overvåkning og kameraløsning
 • UPS (avbruddsfri strømforsyning)

Internkontroll

Internkontrollforskriften pålegger bedrifter å ha et systematisk IK System som kartlegger farer forbundet med elsikkerhet. Vi kan bidra med å gjennomføre dette samt. Utarbeide kontrollrapport. Hos oss vil du som kunde få egen tilgang til web basert portal hvor du kan laste ned rapport samt. Se historikk.

Er du kunde av oss kan du trykke på link under for tilgang til portal:

 Medlemsportal | Extranett

Data og Fiber

Vi leverer komplett løsning med både fiber og strukturert datakabling. Vi har egne personer som er sertifisert til å utføre slike jobber, og innehar lang erfaring på dette. Vi har utstyr for å sveise fiber, og dokumenterer dette med OTDR. Samt scanne gjennom nettverkspunkter for å dokumentere katergorier.

Behov for serviceavtale, komplett tilbud, internkontroll eller data og fiber?