Bolig

Sikringsskap

Er sikringsskapet utdatert og trenger en renovering kan vi hjelpe deg med dette. De fleste branner starter i apparater, og den første feilen som oppstår ved svikt i et apparat er jordfeil. Vi anbefaler derfor svært sterkt at alle kurser i din installasjon er sikret mot jordfeil ved bruk av jordfeilbrytere/ kombiautomater.

I dag er også eneboliger betydelig mer strømkrevende enn for bare 15 år siden. Dette kan resultere i inntak som er overbelastet. Her kan vi bistå med å oppgradere dette til dagens standard slik at dette gjør din bolig mye tryggere.

Brannvarsling og innbrudd

Vi leverer både kablet, og trådløse anlegg. I dag kan vi levere trådløst system hvor du ivaretar krav i TEK 17. Systemet har også FG Godkjenning klasse 2, noe som kan gi deg rabatt på forsikringspremien. Her kan du kun gå for brann/ innbrudds anlegg, Alternativt kombinere disse.

Løsningen er app basert.

Ved investering av dette eier du anlegget, kontra løsninger fra alarmselskaper, og kan være svært kostnadsbesparende over tid.

Ta kontakt med oss for demo/tilbud på denne løsningen.

Behov for renovering av sikrignskap eller nytt brannvarslingsanlegg?

Behov for renovering av sikrignskap eller nytt brannvarsling-sanlegg?